Správa a údržba silnic Slovácka zajišťuje běžnou údržbu a opravy komunikací v letním období a zimní údržbu silnic. Obchodní činnost představuje prakticky kompletní servis v oblasti údržby silničních staveb a jejich příslušenství, a to nejenom pro svého zřizovatele. Našimi prioritními klienty jsou především města a obce, ale také soukromí vlastníci, právnické a fyzické osoby.

Nabídka prací a služeb

Čištění a opravy komunikací

 • čištění vozovek samosběrem
 • mytí vozovek tlakovou vodou s rozstřikovací lištou
 • výspravy výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem
 • výspravy výtluků asfaltovou směsí za tepla i za studena
 • frézování lokálních poruch vozovky
 • pokládka živičných krytů

Nabízíme službu Finišerem Wögele 800 a Wögele 1300 – pokládku asfaltového koberce na nedostupných místech i tam, kde to doposud nebylo možné. Vhodné do malých a křivolakých uliček a na úpravu chodníků v šíři od osmdesáti centimetrů do pěti metrů. Úprava povrchu se provádí pomocí válců. I Vaše ulice mohou být krásné.

Údržba dopravního značení

 • čištění svislého dopravního značení
 • výměna SDZ na původním stojanu
 • zřízení SDZ včetně stojanu a patky
 • zřízení a obnova plošného vodorovného dopravního značení
 • pronájem svislého dopravního značení
 • označení objízdných tras dle stanovení dopravního značení

Údržba silničního příslušenství

 • výměna nebo zřízení svodidel a zábradlí
 • výměna nebo zřízení směrových sloupků
 • obnova nebo zřízení dopravního zrcadla

Údržba odvodnění

 • seřezávání krajnic
 • čištění a hloubení příkopů a rigolů
 • čištění a opravy propustí a mostů
 • čištění a opravy uličních vpustí a kanalizačních poklopů

Údržba zeleně

 • sečení travních porostů
 • likvidace pařezů frézováním

 

Zimní údržba silnic

 • posyp vozovek chemickým a inertním materiálem
 • pluhování vozovek
 • frézování a odstraňování sněhu

 

Zajištění dopravy, zapůjčení strojů a mechanizmů s obsluhou

 • doprava kameniva, stavebních hmot a asfaltových emulzí
 • zapůjčení drobné mechanizace s obsluhou (motorová pila, křovinořez, štěpkovač, vibrační váleček, vibrační deska – pěch)

 

Pro zajištění zimní údržby silnic nabízíme prodej materiálu

 • posypová sůl volně ložená, pytlovaná 25 kg
 • posypový materiál na zimní údržbu (drtě, písek)